fbpx

„Chceme posouvat hranice možností, proto jsme přišli s iObchodnikem,“ říká náš CEO Kamil Kušnirák v rozhovoru pro Seyfor

Ve spolupráci se společností Seyfor jsme vyvinuli iObchodník, nadstavbu Money ERP. Aplikace propojuje offline a online svět a umožňuje obchodníkům prodávat v terénu. Chcete-li se o iObchodníku, trendech či plánech dozvědět více, přečtěte si rozhovor s naším CEO Kamilem Kušnirákem pro Money ERP.
„Chceme posouvat hranice možností, proto jsme přišli s iObchodnikem,“ říká náš CEO Kamil Kušnirák v rozhovoru pro Seyfor

SmartBase lze přeložit jako chytrý základ. Když jsem se však podívala na vaše webové stránky, neměla jsem pocit, že děláte jen základy. Spíše vás vnímám jako technologické vizionáře, kteří chtějí přinést něco nového. Průměrnost jako by vás ani nebavila. Kdo a co je tedy SmartBase?

Ve skutečnosti jste velmi blízko. SmartBase má být inteligentní základnou. Chceme, aby vše u nás stálo na pevných základech, ke kterým vždy přidáme – chytrou hodnotu. Ale je tu ještě jeden rozměr. Ten je důležitý pro naše zákazníky. Chceme, aby věděli, že se na SmartBase mohou vždy spolehnout, protože vědí, že jsme pevná a stabilní společnost.

Se společností Seyfor spolupracujete na modulu iObchodník. Kdy tato spolupráce začala a co bylo jejím impulsem?

Hledání synergií s jinými společnostmi je nám blízké. Vnímáme to jako přínos pro koncového uživatele. Spolupráce se společností Seyfor vznikla proto, že vaši lidé uvažují stejně jako my. Na jedné straně to byl náš tým, který se setkával se zákazníky, kteří nás oslovili s požadavkem na vytvoření nadstavby ERP na míru online prostředí. Protože se tyto požadavky opakovaly, začali jsme přemýšlet o tom, jak dostat nejčastější scénáře k zákazníkům, aniž by museli podstupovat muka zakázkového vývoje. Na druhé straně stáli lidé ze společnosti Seyfor, kterých si vážím především pro jejich otevřenost novým nápadům. Přestože pocházíme ze zdánlivě odlišných světů, podařilo se nám najít společnou řeč. Tak se zrodil iObchodnik.

Vnímám iObchodník jako zajímavý projekt. Co přináší uživatelům Money ERP?

Právě propojení věčných rivalů, offline světa plného uzavřených instalovaných desktopových aplikací a rychlého online světa webu, umožnilo vznik aplikace iObchodník. Je to důkaz, že i rozdílné světy mohou vytvořit dokonale fungující synergii. Zákazník tak profituje z úspory nákladů na náročný a drahý vývoj na zakázku a také z rychlosti a mobility, kterou přináší webové řešení. Obchodníci vybavení iObchodníkem získávají moderního pomocníka, který jim pomáhá spravovat větší počet zákazníků.

Jak dlouho jste vyvíjeli iObchodník a kde jste čerpali inspiraci při jeho modelování?

Od prvního setkání do spuštění testovací verze iObchodníku uplynulo přibližně 1,5 roku. Zde je vidět, jak dlouhým procesem musí projít každý zákazník, který se rozhodne pro cestu vývoje vlastního řešení. O finanční zátěži ani nemluvě.

Další výhodou tohoto řešení je, že vzniklo ve spolupráci dvou společností – Seyfor a SmartBase. Máme tak k dispozici bohaté zkušenosti nejen lidí se znalostí problematiky, ale i těch, kteří se setkávají s koncovými uživateli a znají jejich potřeby.

Přidanou hodnotou jsou zkušenosti z prostředí tvorby produktů pro obchodní společnosti. Pokud se to spojí se silným základem v moderních technologiích, úspěch se dostaví. Proto se iBusiness vyznačuje vysokou kvalitou přehlednosti, pružným vyhledáváním, rychlostí a mobilitou.

Chcete čas od času dostávat podobné články do své e-mailové schránky?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a dostávejte nejnovější články o vývoji přímo do své e-mailové schránky.

Co bylo největší výzvou při jeho vývoji?

Uspokojit koncového zákazníka, protože v tomto případě jsou jeho potřeby spojeny se světem systémů ERP. Hovoříme zde o možnosti kvalitního vyhledávání, filtrování, evidence velkého množství dat, vysoké dostupnosti a celkové přehlednosti. Dosažení tohoto cíle bylo skutečnou výzvou.

Myslíte si, že budoucnost elektronického obchodování spočívá v takových řešeních?

Rozhodně. Rychlý svět, ve kterém žijeme, vyžaduje nástroje, které nám umožní držet s ním krok. Předpokládám, že se procesy natolik digitalizují, že se téměř celý vztah s koncovým zákazníkem přesune do online světa. Právě řešení jako iObchodník se stanou jakýmsi interaktivním místem setkávání. Online místem, kde budou diskuse rychlé, jasné a věcné. Místem, kde obě strany potvrdí obchod a místo podání ruky obdrží e-mail nebo oznámení se záznamem konverzace a automaticky vytvořenou objednávkou. Zní to jako sci-fi? Možná trochu ano, ale je to příprava na budoucnost. Pokud nyní položíme dobré základy, budeme v budoucnu schopni zákazníkům dodávat řešení, o kterých se jim nyní možná ani nesnilo.

Jaké jsou současné trendy v eCommerce? Co vás v této oblasti inspiruje?

Sledujeme zahraniční trendy, ale nasloucháme i místnímu trhu českých podnikatelů. Při rozhodování vycházíme z faktů a čísel, což nám při hledání ekonomického potenciálu velmi pomáhá. Mezi nejnovější trendy bych zařadil B2B zóny a vzdělávání. Firmy přestaly spoléhat na to, že jsou na trhu 20 nebo 30 let. Zejména v online světě se začaly více zajímat o potřeby zákazníků. Najednou chtějí vědět, jak je jejich značka vnímána. Zajímá je, zda jsou jejich webové stránky dostatečně moderní, dynamické. Přemýšlejí o tom, jak dobře vzdělávat zaměstnance. Jednoduše řečeno, zajímá je, zda jsou stejně dobří online jako offline. To vytváří poptávku po segmentu aplikací, které tyto požadavky podporují, tedy B2B zóny, e-shopy nebo vzdělávací aplikace. Ideální samozřejmě je, pokud je vše automatizované a propojené.

Máte jiný systém než Money ERP? Žádný problém.
Systém iObchodník můžeme propojit s libovolným ERP systémem.
Prečítajte si viac

Propojení systémů ERP s e-shopem. Proč je to pro podnikatele tak důležité?

V průběhu let společnosti dospěly do bodu, kdy mají systém pro všechny činnosti. S nástupem online a digitalizace se však situace změnila. Současné systémy již nestačí uspokojit všechny požadavky koncového zákazníka i online aktivity samotné společnosti. Nahrazování těchto systémů ve snaze dosáhnout „nirvány“ v podobě jednoduchosti systému je fikce, která může být nebezpečná.

Vznikla potřeba vytvořit nové doplňkové systémy, ale bez nutnosti měnit dlouhodobě zavedené procesy. Jako vhodná cesta se ukázalo propojení a vzájemná komunikace jednotlivých systémů za účelem zvládnutí celkového požadavku. Tímto způsobem každý systém přispívá ke své části procesu a společně tvoří funkční celek.

Výhodou těchto řešení je samostatnost a specializace jednotlivých jednotek. Každý ze systémů tak může být v průběhu času rozšiřován nezávisle na ostatních podle potřeby a specializuje se na svou část práce. Výměna celého systému je časově i finančně náročný proces, který s sebou nese značná rizika v podobě narušení běžných činností, jako je fakturace, expedice nebo výroba. Takové omezení, byť jen na krátkou dobu, může být pro podnik zničující.

Integrace napříč systémy jsou tedy bezpečným způsobem, jak postupně doplňovat a rozšiřovat portfolio systémů v čase a reagovat na požadavky trhu. A to bez velkého rizika a velkého dopadu na finance.

Tématem našeho časopisu je propojování. Nemohu se tedy nezeptat, co vás přivedlo ke spojení se Seyfor?

Kromě toho, že jsme se v Seyfor setkali se skvělými lidmi, se kterými si rozumíme lidsky i profesně, nám to vytvořilo prostor pro získání zpětné vazby na naše produkty a služby. Společně jsme se dostali na úroveň, kdy jsou požadavky a přání zákazníků nejen vyslyšeny, ale také zapracovány a zpřístupněny v horizontu několika dnů či týdnů. Tím se celý cyklus dokonale uzavírá a přináší nesporné výhody koncovému zákazníkovi.

Děkuji za rozhovor

S Kamilem Kušnirákem hovořila Viktória Pavlová z Money ERP společnosti Seyfor.

Publikované:
18. January 2021
Sdílet:
SmartBase
SmartBase
News
SmartBase je vývojářské studio zaměřené na interaktivní řešení a produkty, jako jsou vlastní e-commerce řešení, vzdělávací aplikace, komplexní webové nebo mobilní aplikace.